• Καταπολέμηση της Λαβής με την Οποία Σφίγγει η Αμαρτία την Ξεπεσμένη Σάρκα