• «Ο Θεός της Ειρήνης» Ενδιαφέρεται για τους Ταλαιπωρημένους