• Ιησούς—Ο Άρχοντας «του Οποίου η Αρχή Είναι από Παλιούς Καιρούς»