• Να Τιμάτε Εκείνους στους Οποίους Έχει Δοθεί Εξουσία Πάνω Σας