• Χριστιανοί Ποιμένες, “Να Πλατύνετε την Καρδιά Σας”!