• Από τον Προφορικό Λόγο στα Ιερά Κείμενα—Η Τέχνη της Γραφής και οι Πρώτοι Χριστιανοί