• Ανήκουμε στον Ιεχωβά Χάρη στην Παρ’ Αξία Καλοσύνη Του