• Να Χρησιμοποιείτε την Κάθε Μέρα σας προς Δόξα του Θεού