• «Πρέπει να Αγαπάς τον Πλησίον σου Όπως τον Εαυτό Σου»