• Να Μιμείστε την Ταπεινοφροσύνη και την Τρυφερότητα του Ιησού