• Ο Λόγος του Ιεχωβά Δεν θα Επιστρέψει σε Εκείνον Χωρίς Αποτελέσματα