• Vereist: een bewustzijn van God, een bewustzijn van anderen, een bewustzijn van onszelf