• Goddelijke zegepraal — Wat dit voor de gekwelde mensheid betekent