• De verkondiging van het „woord des levens” in een stervende wereld