• Een gedrag waardoor wij blijk geven van een praktische ’liefde voor de naaste’