• Welk standpunt neemt u in ten aanzien van de Koninkrijksstrijdvraag?