• Czy Bóg posłużył się ewolucją, by stworzyć życie?