• Bądźcie „trzeźwego umysłu”, gdy teraz zbliża się nowy porządek