• Jak odbija się na tobie nieznajomość „dnia i godziny”