• Miłosierdzie Boże następstwem wierności przymierzu małżeńskiemu