• Paweł nawołuje Galatów: ‛Stójcie niezachwianie w wolności’ chrześcijańskiej!