• Księga Przysłów — bogactwo mądrości w niewielu słowach