• Modlenie się do Jehowy w sposób zapewniający wysłuchanie