• Jakie znaczenie dla ludzkości ma wyłonienie się tego narodu