• Zjednoczeni w oddawaniu czci Bogu pod kierunkiem naszego Pasterza i Króla