• Czy religia i polityka są na drodze do konfrontacji?