• Praktykowanie pobożności w obcowaniu z sędziwymi rodzicami