• Pokonywanie przeszkód na najstarszym na ziemi terenie działalności kaznodziejskiej