• Zabiegajmy o prawdziwą pobożność jako ochrzczeni chrześcijanie