• Chrześcijańscy świadkowie mający obywatelstwo niebiańskie