• Absolwenci 108 klasy Gilead zachęceni do pełnienia świętej służby