• Zgromadzenia — radosne okazje, które potwierdzają, że jesteśmy braćmi