• Jehowa dodawał mi „mocy wykraczającej poza to, co normalne”