• Mój udział w ogólnoświatowej biblijnej działalności wychowawczej