• Słowo Boże znajduje odzew w wielokulturowym społeczeństwie Ugandy