• Kiedy została zburzona starożytna Jerozolima? — część pierwsza