• Jak chrześcijańskie orędzie oddziałuje na społeczeństwo?