• „Idźcie (...) i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów”