• Jehowa kocha tych, którzy „z wytrwałością przynoszą plon”