• Modalităţi de a susţine Regatul – Se construiesc locuri de închinare şi se oferă ajutor în caz de dezastru