• Hans ansträngningar för att vara med vid en sammankomst