• Kapag Humingi ng Tawad ang “Pusong Wasak at Durog”