• Maak voorsiening vir die toekoms deur praktiese wysheid aan die dag te lê