• Die wetenskap en die Bybel—Weerspreek hulle mekaar werklik?