• Uitbreiding waar die vroeë Christelike godsdiens eens op ’n tyd gefloreer het