• Glanspunte uit die briewe aan die Galasiërs, die Efesiërs, die Filippense en die Kolossense