• ‘Op die proef gestel ten opsigte van geskiktheid’—Hoe?