• Α6-Α Πίνακας: Προφήτες και Βασιλιάδες του Ιούδα και του Ισραήλ (Μέρος 1)