• Η Σύγχρονη Πείνα—Η Βασική της Αιτία και η Μόνιμη Λύσις