• Μέρος Όγδοο: Πολιτικό Μείγμα Σιδήρου και Υγρού Πηλού